Systemy bezpieczeństwa lotnisk

Systemy bezpieczeństwa lotnisk

Systemy bezpieczeństwa lotnisk – podczas gdy większość portów lotniczych stosuje zaawansowane środki bezpieczeństwa, obejmujące wiele warstw kontroli, skanery ciała i narzędzia do wykrywania eksplozji, rzeczywista fizyczna ochrona lotniska została odsunięta na dalszy plan. W obliczu stale zmieniających się przepisów i coraz częstszych przypadków wyrafinowanych ataków bezpieczeństwa oraz rosnących kosztów ogólnych, porty lotnicze wymagają wcześniejszego planowania wraz z niezbędną infrastrukturą fizyczną, która pozwoli na uzyskanie użytecznych informacji.

Porty lotnicze na całym świecie są postrzegane jako potencjalne cele terroryzmu i innych form przestępczości ze względu na samą skalę infrastruktury i liczbę ludzi skoncentrowanych w danym miejscu. W świadomości przeciętnego człowieka typowe jest błędne przekonanie, że zagrożenie leży wewnątrz terminala i na jego obrzeżach, gdzie funkcjonariusze ochrony muszą być gotowi na każdą ewentualność. Jednak ochrona obiektów, infrastruktury i strategicznych aktywów na lotniskach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie stanowi integralną część całościowego modelu ochrony lotniska i jest równie istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa milionom podróżnych.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem portów lotniczych

Porty lotnicze stanowią labirynt unikalnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa ze względu na samą skalę, ilość i koszt infrastruktury oraz zaangażowanych ludzi. Ponadto, ze względu na ograniczone i wrażliwe obszary w obrębie terminali i wokół nich, władze muszą stale monitorować i rejestrować wszystkie ruchy. Istnieją jednak poważne wyzwania, które obejmują całą gamę czynników, takich jak wykorzystanie odpowiednich technologii wykrywania i sprzętu do kontroli pasażerów, bagażu i ładunków. Porty lotnicze w dużej mierze koncentrują swoje wysiłki na kontroli bezpieczeństwa i wykrywaniu naruszeń wewnątrz głównych obiektów lotniska. Trudnym faktem jest to, że większość terenów lotnisk jest chroniona przez podstawową warstwę systemu wykrywania włamań wraz z przestarzałymi barierami, takimi jak kamery analogowe, wysokie mury i ogrodzenia z drutu kolczastego. Co więcej, biorąc pod uwagę fakt, że w krajobrazie lotnisk znajdują się ogromne i złożone sieci różnych technologii, porty lotnicze zazwyczaj stają przed ogromnym wyzwaniem związanym z interoperacyjnością tych starszych systemów. W wielu przypadkach systemy te są dostarczane przez różnych dostawców i funkcjonują w silosach, dając w ten sposób fragmentaryczny obraz bezpieczeństwa, co prowadzi do powolnego podejmowania decyzji i nieefektywności – oba te czynniki mogą mieć poważne konsekwencje, gdy stawką są miliony istnień ludzkich. Wyzwania te, w połączeniu z presją ze strony nowych sojuszy linii lotniczych, tanich operatorów oraz coraz częstszych przypadków prywatyzacji i przejęć lotnisk, prowadzą do powstania znacznie bardziej konkurencyjnego środowiska.

Zobacz koniecznie:

Automatyzacja systemów

czujka-zewnętrznaEfektywność operacyjna nigdy nie była tak ważna jak obecnie, a główny nacisk kładzie się na uzyskanie bardziej korzystnej bazy kosztowej bez uszczerbku dla rozwoju, jakości, bezpieczeństwa i ochrony w odniesieniu do szerokiego zakresu zagadnień i potencjalnych zagrożeń. Wymaga to zwiększonej automatyzacji i integracji systemów lotniskowych, aby umożliwić przejrzysty, spójny i aktualny obraz całej działalności lotniska. Rozważmy scenariusz, w którym uruchamiany jest alarm związany z naruszeniem przepisów w odległym miejscu od węzła komunikacyjnego lotniska. Wysiłki władz lotniska w celu zlokalizowania tego naruszenia są zazwyczaj zablokowane z kilku powodów, które znacznie utrudniają proces znalezienia intruza. Tradycyjny analogowy system CCTV używany do monitoringu znajduje się w oddzielnej lokalizacji na miejscu. Istnieje brak możliwości zdalnego dostępu do obrazów na żywo i monitorowania. Może wystąpić słaba i pogorszona jakość obrazu z powodu dużej odległości od lokalizacji kamery i złej pogody.

Potrzeba innowacyjnych rozwiązań

Załóżmy, że upłynęło dużo czasu pomiędzy alarmem o naruszeniu a reakcją. Co jeśli zespół nie będzie w stanie szybko odnaleźć intruza? Co jeśli intruz jest terrorystą? Czy nie powinien istnieć lepszy sposób na wcześniejsze uruchomienie alarmu i umożliwienie śledzenia w czasie rzeczywistym wraz ze skoordynowanym wysiłkiem wielu zespołów w celu skutecznego rozwiązania incydentu bezpieczeństwa? Jak pokazuje powyższy przykład – tradycyjne narzędzia ochrony fizycznej nie są już wystarczające do ochrony lotniska, nawet jeśli jego wewnętrzne procesy kontroli bezpieczeństwa są bardzo zaawansowane. Przykładowo, duże lotnisko w Azji Południowej wydało miliardy dolarów na nowy, nowoczesny terminal i modernizację operacji. Jako jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w ostatnim czasie, lotnisko to może poszczycić się elegancką siedzibą z najnowocześniejszymi udogodnieniami, szybkim połączeniem metrem i oczekuje się, że do 2030 roku obsłuży 100 milionów pasażerów. Biorąc pod uwagę rozmiar i zakres tego lotniska, prawie niemożliwe byłoby przewidzenie katastrofalnych konsekwencji i potencjalnych strat, jakie może pociągnąć za sobą naruszenie bezpieczeństwa obwodowego.