Jakie dofinansowanie do pompy ciepła ?

Jakie dofinansowanie do pompy ciepła?

Problem zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu staje się coraz bardziej zauważalny. Nie tylko ze względu na występujący smog, ale silny sprzeciw społeczny. To dobrze, ponieważ oprócz inicjatyw indywidualnych, sprawa nabiera globalnego znaczenia. W związku z tym decyzję w tej sprawie podejmują również ustawodawcy. Zastanawiając się w jaki sposób zmniejszyć poziom zanieczyszczenia i emisję szkodliwych gazów, wprowadzają między innymi korzystne dofinansowania na instalację pomp ciepła. Jakie dofinansowanie do pompy ciepła? Jednym z programów, w ramach którego można uzyskać pomoc finansową na instalację pompy ciepła, jest Program Czyste Powietrze.

Jakie są cele rządowego programu Czyste Powietrze?

Po pierwsze program ma na celu poprawić efektywność energetyczną i ograniczyć emisję pyłów, jak i innych zanieczyszczeń, które emitujemy do atmosfery w ogromnym ilościach. Program odnosi się między innymi do instalacji rekuperacji. Ponadto program pozwala uniknąć emisji zanieczyszczeń powietrza, które pochodzą z nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. W ramach niniejszego programu właściciele domów mogą uzyskać wsparcie finansowe między innymi na montaż pomp ciepła, które nie mają tak negatywnego wpływ na środowisko jak dotychczasowe piece. Co więcej, program obejmuje także możliwość wymiany stolarki zewnętrznej czy docieplenie budynku. Niestety koszt rekuperacji jest wysoki, dlatego państwowe dofinansowanie jest ogromną korzyścią dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy decydują się na proekologiczne podejście.

Jeśli chodzi o nowe budynki to w ramach programu można liczyć na montaż pompy ciepła, systemów ogrzewania elektrycznego czy kotłów gazowych kondensacyjnych. Wszystko zależy od indywidualnych wniosków. Wnioski na montaż rekuperacji mogą składać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ponadto osoby, które mają zgodę na rozpoczęcie budowy. Realizacja programu planowana jest do 2029 roku, jego budżet wynosi 103 mld złotych. Na te kwotę składają się 63,3 mld zł przeznaczone na dotacje oraz 39,7 mld zł na pożyczki zwrotne.

Gdzie i jak złożyć wniosek w ramach programu Czystego Powietrze?

Wniosek na dofinansowanie w ramach programu Czystego Powietrza należy złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). W placówce, która jest najbliżej budynku, którego wniosek dotyczy. Jeśli złożymy wniosek w niewłaściwym WFOŚiGW to zostanie on odrzucony. Jednak powinien zawierać informację o powodzie odrzucenia, dzięki czemu można go ponownie złożyć we właściwym Urzędzie. Wnioski można przesyłać drogą elektroniczną, ale również składać osobiście. Wnioski napływają od 19 września 2018 r. Natomiast termin zakończenia naboru upływa 30 czerwca 2027 r.Jakie dofinansowanie do pompy ciepła ?

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w jednej z trzech form: dotacji, pożyczki lub pożyczki łączonej. Wysokość udzielanej dotacji jest wyliczana na podstawie średniego miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny zamieszkującego wspólnie gospodarstwo domowe. Kwota ta powinna być uwzględniona w składanym wniosku. Jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku kwota ta ulegnie zmianie, nie ma wpływu na ostateczną wysokość dofinansowania. Rozpatrywana jest wyłącznie pierwsza wersja.

W związku z tym na najwyższe wsparcie, np. na instalację pompy ciepła mogą liczyć osoby, które wykazują najniższe dochody. Jeśli miesięczne dochody na członka rodziny nie przekraczają 600 zł, to gospodarstwo może otrzymać dopłatę na 90% wartości inwestycji. Po przekroczeniu tego limitu wartość dopłaty maleje (przy wysokości 601 zł na osobę, dopłata jest niższa o 10 punktów procentowych). Każde następne 200 zł dochodu ponad ustaloną normę, oznacza zmniejszenie dopłaty o 10 kolejnych punktów procentowych. Aby otrzymać dopłatę, należy jednak wykazać wkład własny w wysokości od 7000 do 53 000 złotych.

 

Jakie dofinansowanie na pompę ciepła?

Najwyższy koszt kwalifikowany na gruntową pompę ciepła to 45 000 złotych. Dofinansowanie na powietrzną pompę ciepła jest niższe, wynosi 30 000 złotych. W związku z tym kwota dopłaty może wynosić odpowiednio do dochodów 30–90%, co w przeliczeniu na wartość finansową wynosi od 13 500 do 40 500 złotych. Analogicznie na pompę powietrzną od 9000 do 27 000 złotych. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub na jego stronie internetowej.

Jakie są inne formy dofinasowania pompy ciepła?

Program Czyste Powietrze przygotowany przez rząd jest jednym z wielu sposobów dofinansowania proekologicznej inwestycji. Inną opcją są zielone kredyty/ ekokredyty, których udzielają instytucje finansowe. W tej grupie znajdują się między innymi: Bank Zachodni, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bank Ochrony Środowiska, Getin Noble Bank, SGB-Bank czy Deutsche Bank. Kolejnym sposobem na wsparcie finansowe jest fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR). Polega ono na zwrocie około 20% zainwestowanych pieniędzy na termomodernizację. O uzyskanie funduszy można się ubiegać w Banku Gospodarki Krajowej lub w Banku Ochrony Środowiska.