Mikropożyczka na start

Mikropożyczka na start

Mikropożyczka na start. Pożyczka na start dla województwa lubuskiego. „Przedsiębiorcy nie chcą już myśleć o pandemii, a o rozwoju i ekspansji”. Nawet 110 tysięcy złotych może otrzymać przedsiębiorca w ramach wsparcia przy otwieraniu i rozwoju działalności gospodarczej – mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej to jeden z instrumentów Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, który dostępny jest dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego.

środki unijne na założenie działalności gospodarczejProjekt cieszy się rosnącym zainteresowaniem, bo po pandemicznej stagnacji, młodzi przedsiębiorcy ruszyli do zakładania i rozwijania swoich biznesów. – Pandemia przyniosła zmiany. Wiele firm zakończyło działalność lub zmieniło swój profil operacyjny. Młodzi przedsiębiorcy widzą w tym szansę dla siebie, a my chętnie będziemy ich wspierać w realizacji planów. Mikropożyczka na start to instrument bardzo atrakcyjny – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

Projekt realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego pn. Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego. Jego celem jest udostępnienie środków w ramach zwrotnych instrumentów finansowych tj. pożyczek z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej w woj. lubuskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest jego operatorem. 

– W ramach zawartej umowy PFP oferuje przedsiębiorcom z województwa lubuskiego pożyczki dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. lubuskiego. Przedsiębiorcy nie chcą już myśleć o pandemii, a o rozwoju, ekspansji i nowych możliwościach – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. – Oferta jest bardzo atrakcyjna. Zapraszamy młodych przedsiębiorców na spotkania, na rozmowy do PFP. Jesteśmy instytucją otoczenia biznesu, która nie tylko oferuje wsparcie finansowe, ale i merytoryczne. Mowa zarówno o spotkaniach z naszymi ekspertami, jak i o platformie szkoleniowej, która z dużym powodzeniem wystartowała na początku września – dodaje Prezes PFP. 

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • Maksymalna kwota pożyczki: 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Na dzień 01.09.2021 r. wynosi 110.090,40 zł
  • Okres karencji do 12 miesięcy
  • Grupa docelowa: osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym bezrobotni lub bierni zawodowo, w wieku od 30 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
  • Oprocentowanie: 0,1 stopy redyskonta weksli NBP – 0,051% od 07.10.2021
  • Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej
  • Brak innych opłat i prowizji
  • Okres spłaty do 84 miesięcy
  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP

Zapraszamy do naszych oddziałów w Gorzowie Wielkopolskim tel. 602 173 447, 666 829 022 oraz z Zielonej Górze tel. 882 436 140, 538 810 267. Nasi doradcy udzielą nieodpłatnego doradztwa oraz pomogą przy wypełnianiu wniosku.